Korony protetyczne

Korony protetyczne są często stosowanymi odbudowami pojedynczych zniszczonych zębów, których dalsze leczenie poprzez zakładanie wypełnień nie jest możliwe.

Korony protetyczne

Korony protetyczne klasyfikowane są ze względu na kilka cech; powszechnie stosowane podziały uwzględniają zasięg objęty przez odbudowę oraz jej objętość, stosunek korony do tkanek przyzębia, oraz materiał, z którego odbudowa została wykonana. Korony protetyczne mogą być osadzane na niektórych zębach z dużymi powierzchniami wypełnień oraz na zębach po leczeniu kanałowym – dla wzmocnienia ich struktury stosowane są ćwieki z włókna szklanego.

Biorąc pod uwagę zasięg i objętość koron dzieli się je na:

 • korony częściowe, które służą do pokrycia tylko części korony klinicznej zęba
 • korony osłaniające, które stosuje się do pokrycia całej korony zęba
 • korony całkowite, czyli zęby ćwiekowe, które służą nie tylko pokryciu ale i odbudowie zrębu zniszczonego zęba.

Ze względu na położenie odbudowy względem dziąsła wyróżniamy:

 • korony poddziąsłowe, które wnikają do wnętrza kieszonki dziąsłowej
 • korony dodziąsłowe, które sięgają wyłącznie do brzegu dziąsła
 • korony naddziąsłowe, które znajdują się nad brzegiem dziąsła

Uwzględniając kształt brzegu korony od strony dziąsłowej wydzielono:

 • korony schodkowe – wymagają wykonania stopnia przy szlifowaniu korony zęba naturalnego
 • korony bezschodkowe – do których wykonanie schodka nie jest potrzebne.

Pod względem materiału, z jakiego dana odbudowa została wykonana wyróżniono:
1) korony jednolite – są wytwarzane tylko z jednego rodzaju tworzywa

 • metalowe
 • ceramiczne
 • kompozytowe
 • akrylowe

2) korony złożone (kosmetyczne) – produkowane z więcej niż jednego rodzaju tworzywa, przy czym ich widoczna strona licowana jest materiałami, które mają kolor imitujący barwę zęba naturalnego, co zapewnia wysoką estetykę, do grupy koron złożonych zaliczamy:

 • korony protetyczne licowane ceramiką, np. porcelaną
 • korony protetyczne licowane akrylem
 • korony protetyczne licowane kompozytami

Wybór rodzaju korony zależny jest od warunków panujących w jamie ustnej pacjenta, miejsca jej umiejscowienia – dla odbudowy widocznych zębów szczególnie ważna jest estetyka, natomiast dla zębów mało widocznych wytrzymałość mechaniczna, decyzja o rodzaju korony zależna jest także od możliwości finansowych osoby leczonej. Każdy rodzaj korony wymaga odmiennego wykonania szlifowania zęba oraz zastosowania różnych materiałów mocujących.

źródło: dentystabirmingham.co.uk

Korony i mosty stałe uzupełnienia protetyczne

Korony i mosty należą do stałych uzupełnień protetycznych, to znaczy są umieszczone trwale na uzębieniu i nie mogą być zdejmowane bez pomocy lekarza.

Korony i mosty

Wszystkie stałe odbudowy protetyczne można podzielić na dwie grupy: uzupełnienia jednoczłonowe oraz wieloczłonowe. Uzupełnienia jednoczłonowe rekonstruują jeden tylko pojedynczy ząb? głównie jego koronę, natomiast przy odbudowach wieloczłonowych możliwa jest odbudowa kilku brakujących lub zniszczonych zębów leżących w sąsiedztwie poprzez umieszczenie mostu opartego na zębach ograniczających lukę. Korony i mosty produkowane są ze stopów metali, ceramiki (ostatnio obok porcelany używa się tlenku cyrkonu, który oprócz efektu estetycznego zapewnia także wysoką biokompatybilność), materiałów kompozytowych, poliwęglanów, celuloidów, szkła fluoro-apatytów oraz akrylu.

Ze stopów metali używane są stopy złota, stopy srebrnopalladowe, chromoniklowe, niklochromowe, stopy tytanowe jak i stal chromoniklowa. Stopy metali zapewniają odbudowom trwałość i wytrzymałość na bodźce mechaniczne działające na nie podczas żucia i innych czynności wykonywanych przez układ stomatognatyczny, natomiast nie są one polecane do wykonywania uzupełnień w obrębie zębów przednich, ponieważ nie zapewniają one wystarczającego efektu kosmetycznego, a tym samym komfortowego samopoczucia pacjenta. Dlatego też uzupełnienia wykonane z metali stosowane są w trudno widocznych miejscach. Ponadto metale mają zdolność przewodzenia prądu elektrycznego oraz ciepła, co może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia osoby leczonej. Do tworzyw zapewniających wysoką estetykę wykonanej pracy protetycznej należą porcelana, materiały kompozytowe oraz akryl. Porcelana oraz kompozyty mogą być stosowane jako materiały samodzielne w tworzeniu odbudowy długoczasowej, natomiast akrylu używa się jedynie jako tworzywa do pokrycia powierzchni widocznych powierzchni pracy, aby zapewnić jej wysoką estetykę. W ostatnich latach coraz popularniejszym materiałem staje się tlenek cyrkonu, który zapewnia nie tylko odporność na czynniki mechaniczne i wysoka estetyczność pracy, ale także wysoka niekompatybilność do tkanek zęba.

Korony i mosty protetyczne są często stosowanymi odbudowami pojedynczych zniszczonych zębów, których dalsze leczenie poprzez zakładanie wypełnień nie jest możliwe. Korony i mosty klasyfikowane są ze względu na kilka cech; powszechnie stosowane podziały uwzględniają zasięg objęty przez odbudowę oraz jej objętość, stosunek korony do tkanek przyzębia, oraz materiał, z którego odbudowa została wykonana.

źródło: dentystabirmingham.co.uk

Korony zębowe – doskonała odbudowa uzębienia

Korony zębowe - doskonała odbudowa uzębieniaKorony zębowe to rodzaj odbudowy protetycznej umieszczany na oszlifowanej koronie zęba naturalnego lub w przypadku wcześniejszego leczenia kanałowego na wzmacniającym tkanki naturalne wkładzie koronowo-korzeniowym zamocowanym w kanałach korzeniowych i odbudowującym koronę zęba.

Korony zębowe są na stałe umieszczane w jamie ustnej – w przypadku ich prawidłowego założenia nie ma możliwości zdjęcia ich i usunięcia z ust przez pacjenta i dlatego klasyfikujemy je jako uzupełnienia stałe. Korona stosowana jest do odbudowy pojedynczego zęba, gdy jest on zniszczony lub mocno przebarwiony. Istnieje także możliwość osadzania korony jeżeli w jamie ustnej mamy sam korzeń zębowy i jest on w dobrym stanie – to znaczy nie jest rozchwiany, został przeleczony kanałowo i jest wystarczająco silny, aby móc go obciążyć koroną. Oczywiście wówczas konieczne jest wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego, o którym była mowa wcześniej.

Uzupełnienia te produkowane są z różnorodnych materiałów i różnymi metodami, oprócz wykonania ręcznego w ostatnim czasie pojawiły się systemy do wytwarzania koron wspomagane komputerowo – technologia ta zapewnia cyfrowe odwzorowanie warunków panujących w jamie ustnej pacjenta, oraz takie zaprogramowanie maszyny wycinającej koronę z bloczka ceramicznego, że uzyskana w ten sposób praca pasuje idealnie. Niestety uzupełnienia wytwarzane w tym systemie są dość kosztowne. Korony zębowe wykonywane ręcznie przez techników dentystycznych także zapewniają dobra estetykę i jakość użytkowania, są jednak nieco mniej dokładne.

Korony zębowe wykonywane są z różnych materiałów – łączy je jednak kilka cech – są one wytrzymałe i biozgodne, to znaczy w większości przypadków nie wywołują niepożądanego działania na otaczające tkanki. Metale używane w protetyce są zazwyczaj stopami – zapewnia to połączenie cech ich składników, co pozwala na osiągnięcie dużej wytrzymałości mechanicznej (na koronę działają siły żucia) oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Jako składniki stopów zastosowanie znalazły metale szlachetne, takie jak złoto, srebro czy platyna, ale stosuje się oprócz nich także chrom i nikiel oraz pallad i tytan, który jest metalem bardzo wytrzymałym. Używane w protetyce stopy metali różnią się pomiędzy sobą składem oraz proporcjami użytych składników. Korony metalowe pomimo swojej trwałości nie wyglądają estetycznie i dlatego wykorzystywane są do odbudowy zębów tylnych, które nie są widoczne w codziennych czynnościach, jak np., mówienie czy uśmiechanie się. Metale stosuje się natomiast chętnie do wykonania podbudowy metalowej na której osadzana jest ceramika lub akryl.

Obecnie na topie używanych materiałów plasują się substancje ceramiczne, takie jak porcelana, czy tlenek cyrkonu. Ich stosowanie związane jest z bardzo dobrym efektem kosmetycznym – dobrze wykonana korona ceramiczna jest praktycznie nie do odróżnienia od zęba naturalnego. Oprócz dwóch poprzednie wymienionych klas materiałów stosowane są materiały złożone nazywane kompozytami, włókna poliwęglanowe, które są bardzo lekkie i wytrzymałe, różnego rodzaju szkła imitujące struktury zębowe a także tworzywa sztuczne, będące związkami celulozy. Do często stosowanych materiałów na korony należy akryl – zapewnia on dość dobry efekt kosmetycznym, ale niestety nie jest on tak dobry, jak w wypadku uzupełnień ceramicznych. U niektórych osób występuje alergia na tą substancję i wówczas stosowanie go u nich w uzupełnieniach jest przeciwwskazane. Zaletą akrylu oprócz lepszej od metalu estetyki jest także jego niska cena.

źródło: http://www.protetyka.eu

Korony stomatologiczne i mosty – zastosowanie

Korony stomatologiczneKorony stomatologiczne i mosty należą do stałych uzupełnień protetycznych, to znaczy są umieszczone trwale na uzębieniu i nie mogą być zdejmowane bez pomocy lekarza stomatologa. Wszystkie stałe odbudowy protetyczne można podzielić na dwie grupy: uzupełnienia jednoczłonowe oraz wieloczłonowe.

Uzupełnienia jednoczłonowe rekonstruują jeden tylko pojedynczy ząb – głównie jego koronę, natomiast przy odbudowach wieloczłonowych możliwa jest odbudowa kilku brakujących lub zniszczonych zębów leżących w sąsiedztwie poprzez umieszczenie mostu opartego na zębach ograniczających lukę. Materiałami używanymi do produkcji koron i mostów są stopy metali, ceramika (ostatnio obok porcelany używa się tlenku cyrkonu, który oprócz efektu estetycznego zapewnia także wysoką biokompatybilność), materiały kompozytowe, poliwęglany, celuloidy, szkło fluoro-apatytowe oraz akryl.

Ze stopów metali używane są stopy złota, stopy srebrnopalladowe, chromoniklowe, niklochromowe, stopy tytanowe jak i stal chromoniklowa. Stopy metali zapewniają odbudowom trwałość i wytrzymałość na bodźce mechaniczne działające na nie podczas żucia i innych czynności wykonywanych przez układ stomatognatyczny, natomiast nie są one polecane do wykonywania uzupełnień w obrębie zębów przednich, ponieważ nie zapewniają one wystarczającego efektu kosmetycznego, a tym samym komfortowego samopoczucia pacjenta. Dlatego też uzupełnienia wykonane z metali stosowane są w trudno widocznych miejscach. Ponadto metale mają zdolność przewodzenia prądu elektrycznego oraz ciepła, co może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia osoby leczonej. Do tworzyw zapewniających wysoką estetykę wykonanej pracy protetycznej należą porcelana, materiały kompozytowe oraz akryl. Porcelana oraz kompozyty mogą być stosowane jako materiały samodzielne w tworzeniu odbudowy długoczasowej, natomiast akrylu używa się jedynie jako tworzywa do pokrycia powierzchni widocznych powierzchni pracy, aby zapewnić jej wysoką estetykę. W ostatnich latach coraz popularniejszym materiałem staje się tlenek cyrkonu, który zapewnia nie tylko odporność na czynniki mechaniczne i wysoka estetyczność pracy, ale także wysoka niekompatybilność do tkanek zęba.

Korony stomatologiczne i mosty protetyczne są często stosowanymi odbudowami pojedynczych zniszczonych zębów, których dalsze leczenie poprzez zakładanie wypełnień nie jest możliwe. Korony stomatologiczne klasyfikowane są ze względu na kilka cech; powszechnie stosowane podziały uwzględniają zasięg objęty przez odbudowę oraz jej objętość, stosunek korony do tkanek przyzębia, oraz materiał, z którego odbudowa została wykonana. Korony stomatologiczne mogą być osadzane na niektórych zębach z dużymi powierzchniami wypełnień oraz na zębach po leczeniu kanałowym – dla wzmocnienia ich struktury stosowane są ćwieki z włókna szklanego.

Biorąc pod uwagę zasięg i objętość koron dzieli się je na:
• korony częściowe, które służą do pokrycia tylko części korony klinicznej zęba
• korony osłaniające, które stosuje się do pokrycia całej korony zęba
• korony całkowite, czyli zęby ćwiekowe, które służą nie tylko pokryciu ale i odbudowie zrębu zniszczonego zęba.

Ze względu na położenie odbudowy względem dziąsła wyróżniamy:
• korony poddziąsłowe, które wnikają do wnętrza kieszonki dziąsłowej
• korony dodziąsłowe, które sięgają wyłącznie do brzegu dziąsła
• korony naddziąsłowe, które znajdują się nad brzegiem dziąsła

Uwzględniając kształt brzegu korony od strony dziąsłowej wydzielono:
• korony schodkowe – wymagają wykonania stopnia przy szlifowaniu korony zęba naturalnego
• korony bezschodkowe – do których wykonanie schodka nie jest potrzebne.

Pod względem materiału, z jakiego dana odbudowa została wykonana wyróżniono:
I) korony jednolite – są wytwarzane tylko z jednego rodzaju tworzywa
• metalowe
• ceramiczne
• kompozytowe
• akrylowe
II) korony złożone (kosmetyczne) – produkowane z więcej niż jednego rodzaju tworzywa, przy czym ich widoczna strona licowana jest materiałami, które mają kolor imitujący barwę zęba naturalnego, co zapewnia wysoką estetykę, do grupy koron złożonych zaliczamy:
• korony licowane ceramiką, np. porcelaną
• korony licowane akrylem
• korony licowane kompozytami

źródło: http://www.dentysta.eu

Czym są korony i mosty?

Czym są korony i mosty?Czym są korony i mosty? Zarówno korony, jak i mosty są stałymi urządzeniami protetycznymi. W odróżnieniu od urządzeń ruchomych, takich jak protezy zębowe, które można codziennie wyjmować i czyścić, korony i mosty są mocowane do istniejących zębów lub implantów i mogą być zdejmowane jedynie przez dentystę.

Jak działają korony?
Korona służy do całkowitego przykrycia uszkodzonego zęba. Oprócz funkcji wzmocnienia uszkodzonego zęba, korona może poprawić jego wygląd, kształt lub wyrównanie. Korona może zostać także umieszczona na wierzchołku implantu, gdzie swoim wyglądem, strukturą i funkcją zastępuje ząb. Korony porcelanowe lub ceramiczne można dopasować do naturalnego zabarwienia zębów. Do innych materiałów należy złoto i stopy metali, akryl i ceramika. Stopy te mają zazwyczaj większą wytrzymałość niż porcelana i mogą być zalecane w przypadku zębów trzonowych. Często stosowana jest porcelana przyklejona do płytki metalowej z uwagi na wytrzymałość i atrakcyjny wygląd.

Jak działają mosty?
Most może być zalecany w przypadkach, gdy brakuje jednego lub więcej zębów. Szpary pozostałe po brakujących zębach powodują rotację pozostałych zębów lub ich przesunięcie do wolnych przestrzeni, co skutkuje nieprawidłowym zgryzem. Zaburzenia równowagi spowodowane brakującymi zębami mogą także być przyczyną chorób dziąseł i stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ).

Mosty są często wykorzystywane do zastąpienia jednego lub więcej brakujących zębów. Są one umieszczane w przestrzeniach, gdzie brakuje zębów. Mosty są mocowane do naturalnych zębów lub implantów otaczających puste przestrzenie. Zęby te, zwane filarami, służą jako punkty zakotwiczenia mostu. Do koron, które pokrywają filary, mocowany jest ząb zastępczy, określany jako element mostu. Podobnie jak w przypadku koron, pacjent ma możliwość wyboru materiału, z jakiego wykonany zostanie most. Dentysta może pomóc w podjęciu decyzji co do wyboru materiału w zależności od lokalizacji brakującego zęba (lub zębów), ich funkcji, kwestii estetycznych oraz kosztów. Mosty porcelanowe lub ceramiczne można dopasować do naturalnego zabarwienia zębów.

Jak są wykonywane korony i mosty?
Przed wykonaniem korony bądź mostu należy zredukować rozmiar zęba (lub zębów), tak aby korona lub most odpowiednio do nich pasowały. Po zredukowaniu zęba/zębów, dentysta wykona odpowiedni wycisk, na podstawie którego zostanie przygotowana dokładna forma do wykonania korony lub mostu. W przypadku użycia porcelany dentysta określi prawidłowy odcień korony lub mostu, dopasowany do koloru istniejących zębów.

Na podstawie wykonanego wycisku laboratorium dentystyczne może wykonać korony i mosty z materiału określonego przez dentystę. Na ząb zostanie założona tymczasowa korona lub most w celu osłonięcia przygotowanego zęba w okresie przygotowywania stałej korony lub mostu. Gdy stała korona lub most są gotowe, wówczas tymczasowa korona lub most są zdejmowane i na przygotowanym zębie lub zębach mocowana jest nowa korona lub most.

źródło: colgate.pl

Korona protetyczna – uzupełnienie utraconego zęba

Korona protetyczna - uzupełnienie utraconego zębaKorona protetyczna – metodą na uzupełnienie utraconego zęba. Utrata zębów jest niewątpliwie bardzo nieprzyjemna dla każdego człowieka. Czasami utrata zdrowych zębów powiązana jest z przeżyciem nieszczęśliwego wypadku, w wyniku, którego korona zdrowego zęba ulega zniszczeniu.

Korona protetyczna zęba może również zostać usunięta na skutek jej całkowitej degradacji. Pocieszającym elementem tej niewątpliwie dużej straty jest fakt, iż dentysta jest zmuszony do usunięcia jedynie korony zęba. Jego korzeń nadal pozostaje w dziąsłach i dzięki temu można zastosować skuteczne metody odtwórcze zęba.

Uzupełnienie braku zęba polega wówczas na umieszczeniu korony na martwym korzeniu, przeleczonym kanałowo. Następnie umieszcza się w nim specjalny wkład, a dopiero na nim koronę. Wkład ten jest ceramiczny lub metalowy i jest podstawą do umocowania porcelanowego zęba. Przed umieszczeniem wkładu korzeń jest precyzyjnie opracowywany i wykonywany jest jego wycisk, który stomatolog przekazuje do pracowni protetycznej. Tam zostanie wykonana korona protetyczna zęba. Na kolejnej wizycie jest ona mocowana do umieszczonego wcześniej wkładu.

Powyżej opisana metoda jest skuteczna i daje bardzo naturalny efekt estetyczny. Dzięki takiemu uzupełnieniu można bardzo długo cieszyć się ładnie odtworzonym zębem. Zabieg, co prawda wymaga podania znieczulenia miejscowego i co najmniej dwóch wizyt w gabinecie dentystycznym, ale jest tego wart. Można, bowiem dzięki niemu uniknąć zakładania dosyć kłopotliwego mostka. Warunkiem jednak, który musi być bezwzględnie spełniony jest posiadanie zdrowego (dokładnie wyleczonego) korzenia zęba.

źródło: czasnazmiane.pl

Korony porcelanowe

Korony porcelanoweKorony porcelanowe to idealny sposób na odbudowę zęba lub zębów, które zostały złamane bądź też zęba, który został osłabiony i zniszczony przez próchnicę lub dużą dziurę w zębie. Korona stomatologiczna zakładana jest na powierzchnię pozostałego zęba nadając mu kształt i kontur naturalny przy jednoczesnym jego wzmocnieniu. Korona zwana jest czasami czapeczką, ze względu na sposób mocowania do zęba.

Pytania i odpowiedzi na temat koron stomatologicznych:
Kiedy zdecydować się na założenie korony dentystycznej?

 • Ząb mógł ulec osłabieniu  przez  wcześniejsze założenie dużej  plomby dentystycznej
 • Kiedy plomba jest przebarwiona, korona powinna poprawić wygląd zęba
 • Jeżeli ząb był leczony kanałowo, korona będzie niezbędna dla ochrony osłabionego zęba
 • W sytuacji, kiedy ulegnie się wypadkowi
 • W celu stabilnego utrzymaniu mostu dentystycznego korony są blokowane w most dentystyczny

Z czego zrobione są korony?
Korony wytwarzane są z różnorodnych materiałów, trwają również badania i testy nad nowymi, bardziej udoskonalonymi materiałami.
Oto kilka z nich dostępnych na rynku:

  • Korony porcelanowe na podbudowie ze szlachetnego metalu, jest to główny materiał dla koron. Rdzeń takiej korony stanowi metal szlachetny np. złoto bądź cyrkon. Na tak przygotowaną podbudowę napala się porcelanę.
  • Porcelana: te korony nie są tak wytrzymałe jak korony na podbudowie z metalu szlachetnego, jednakże wyglądają bardzo naturalnie i często używane są na przednie zęby.
  • Porcelana i kompozyt : kombinacja materiału kompozytowego i porcelany. Takie korony mogą wyglądać bardzo naturalnie, jednakże nie są one wytrzymałe jak porcelanowe korony, wsparte na metalu
  • Korona porcelanowa na podbudowie metalowej: standardowa korona na szkielecie metalowym, napalana porcelaną. Najczęściej stosowana rekonstrukcja.

Czy korony będą widoczne?
Nie. Korona zostanie wykonana tak, aby pasowała do twoich pozostałych zębów. Odcień zębów sąsiadujących będzie tak dobrany, aby wyglądał naturalnie i pasował do otaczających koronę zębów. Korona tymczasowa  wykonywana zazwyczaj z akrylu, będzie umocowana na koniec pierwszego spotkania i będzie tam aż do wykonania prawdziwej korony i umocowaniu jej na miejscu tymczasowej. Korona tymczasowa może być minimalnie widoczna, ale jest to tylko tymczasowe rozwiązanie przez około 2 tygodnie.

Jak długo trwa cały zabieg?
Musisz odbyć przynajmniej dwie wizyty: pierwsza na przygotowanie niezbędnych informacji przez dentystę, pobranie wycisku na koronę, wybranie odcienia oraz założenie korony tymczasowej, a druga  na założenie już gotowej korony

Czy to boli kiedy ząb jest przygotowywany pod koronkę?
Nie. Stosowane jest znieczulenie miejscowe, odczucie jest podobne jak przy wypełnianiu zęba

Na jak długo wystarczają korony?
Długość życia korony zależy od tego jak będziemy o nią dbać. Sama korona nie ulega próchnicy, jednak może się ona rozpocząć w miejscu połączenia korony z zębem. Jest to bardzo istotne, aby utrzymywać ten obszar w czystości tak jak pozostałe zęby jeśli nie chcemy, aby próchnica zagrażała koronie. Odpowiednia higiena  pozwoli koronie utrzymać się na bardzo długo.

Jak korona jest przymocowywana do zęba?
W momencie kiedy korona zostanie dopasowana a jej wygląd będzie cię zadowalał zostanie ona połączona z zębem specjalnym dentystycznym cementem. Ten cement łączy również plomby z zębem, dzięki czemu utrzymują się na miejscu bardzo długo.

Czy będę  odczuwał, że mam koronę?
Ponieważ kształt korony będzie nieznacznie różnił się od posiadanego wcześniej zęba możesz odczuwać dyskomfort na początku. Po kilku dniach nie powinieneś już czuć różnicy. Korona może wymagać lekkich poprawek jeżeli czujesz że wystaje poza powierzchnie linii pozostałych zębów. Jeżeli to odczujesz powiedz dentyście o problemie, a on dokona korekty.

Czy istnieje alternatywa dla koron?
Licówki stomatologiczne mogą być alternatywą (przy odpowiednim zgryzie).  Dentysta poinformuje cie o wszelkich innych formach zastępczych dla koron.

źródło: videodentysta.pl

Licówki i wybielanie zębów

Licówki są cienkimi ceramicznymi płytkami, które przykleja się na przedniej powierzchni zęba, po jego wcześniejszym oszlifowaniu. Umożliwiają one przywrócenie estetycznego uśmiechu przykrywając rozległe wypełnienia i uporczywe przebarwienia.

Pozwalają także na zmianę wielkości oraz kształtu zęba, jego wydłużenie i poszerzenie. Jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, na pierwszej wizycie pobierany jest wycisk, na drugiej zaś, licówki pełnoceramiczne wykonane przez technika w laboratorium protetycznym, są cementowane na zębach.

Licówki

W celu osiągnięcia optymalnego efektu  zaleca się 6 bądź 8 licówek w przednim odcinku łuku zębowego. Licówki pełnoceramiczne mają to samo zastosowanie, co licówki kompozytowe, jednak stosuje się je raczej przy bardziej rozległych uszkodzeniach zęba. Są także znacznie bardziej wytrzymałe i odporne na przebarwienia.

Wybielanie metodą nakładkową, pozwala rozjaśnić barwę zębów nawet o kilka tonów. Metoda ta polega na wykonaniu, indywidualnie dla każdego Pacjenta, specjalnej szyny, którą nakłada się na zęby na noc, po zaaplikowaniu na niąwybielającego żelu. Pacjent otrzymuje żel oraz wszelkie instrukcje na temat wybielania w gabinecie a następnie sam aplikuje żel wybielający stosując się do wskazówek lekarza. Ilość powtórzeń zależna jest od pożądanego efektu. Metoda nakładkowa jest bardzo skuteczna. Stężeniu żelu wybielającego jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta tak aby uniknąć często występującej nadwrażliwości zębów. Zaletą tej metody jest możliwość wykorzystania szyn w przypadku chęci powtórzenia zabiegu za jakiś czas co wiąże się z dużą oszczędnością gdyż niezbędnej jest jedynie zakupienie żelu wybielającego w gabinecie.

Źródło: www.optimdent.pl